แจ้งเบาะแสการทุจริต

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง ทางสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6 จะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน
  ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน
  กรณีท่านเลือก ''ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน'' สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6 ถือว่าเป็น ''บัตรสนเท่ห์'' ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

 
 
 
  :: สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6 จะทำ หนังสือตอบกลับ ตามที่อยู่นี้ ::  

 ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

 
 
รูปประกอบการร้องเรียน