ประชาสัมพันธ์

ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

        วันนี้ วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ   เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต ๖  และข้าราชการสำนักงาน ปปท. เขต ๖ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน๑๒๐ ต้น และ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท .เขต ๖ จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงาน ปปท. เขต ๖  จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่       พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานตร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์