ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนี้
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน / กล่าวหา ประจำเดือน ก.พ. 2563 จำน ...
    อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน / กล่าวหา ประจำเดือน ม.ค. 2563 จำนวน 2 ...
    อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ประกาศดัชนีรับรู้การทุจริต 2019 ไทย 36 อยู่ลำดับที่ 101

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2019 ปรากฏว่า 120 ประเทศ จาก 180 ประเทศทั่วโลกยังคงได้คะแนนต่ำกว่า 50 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ส.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 203 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2562 รวม 36,791 คดี
  2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีง ...
    อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

              วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ภายใต้โครงการอบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์