ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน ...
    อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท. เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “ผู้นำเข้มแข็งร่วมแรงสร้างชาติ & รู้เท่าทันกันก่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท. เขต ๖ บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในหัวข้อเกี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน พ.ค. 2562 จำนวน 155 คดี รวมปี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ปปท.เขต ๖ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ผอ.ปปท.เขต ๖ มอบหมายให้ นายณัฐรดา  ศิริวัฒนากุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางจารวี  ฉัตรเสถียรศักดิ์  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ บรรยายให้ควมรู้แก่เด็ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์