ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับข้ารา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อบรมพัฒนาศักยาภาพภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท.เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประส ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สำนักงาน ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงาน ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ปปท. เขต 6 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 13 ธ.ค. 60 สำนักงาน ปปท. เขต 6 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์