ประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท.เขต ๖ พร้อมข้าราชการ ปปท.เขต ๖ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท.เขต 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต6 ได้มอบหมายให้นายอริยวัตถ์ เที่ยง ...
อ่านเพิ่มเติม

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมและจังหวัด ITA

นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดไว้ใน ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์