จัดซื้อ จัดจ้าง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ cc ออโต้) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ๑๒๐ cc ออโต้) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี ๕๕ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม 6078 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบรรจุถังใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
:: การเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน ของสำนักงาน ปปท เขต 6 ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ   
:: จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ปปท.เขต 6 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา   
:: จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา