ประกาศดัชนีรับรู้การทุจริต 2019 ไทย 36 อยู่ลำดับที่ 101

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2019 ปรากฏว่า 120 ประเทศ จาก 180 ประเทศทั่วโลกยังคงได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน และมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 43 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นอยู่ที่ 45 คะแนน

สำหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง คือ นิวซีแลนด์ และ เดนมาร์ก 87คะแนน  ฟินแลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ได้เท่ากันที่ 85 คะแนน และประเทศที่ได้อันดับรั้งท้ายได้แก่ ประเทศโซมาเลียได้ 9 คะแนน ประเทศซูดานใต้ได้ 12 คะแนน ประเทศซีเรียได้ 13คะแนน ประเทศเยเมนได้ 15 คะแนน และประเทศอัฟกานิสถานกับประเทศซูดานได้คะแนนอยู่ที่ 16 คะแนนเท่ากัน

ส่วนในทวีปเอเชียนั้นประเทศที่มีอันดับสูงที่สุดได้แก่ประเทศสิงคโปร์ โดยทำได้คะแนน 85 คะแนน เท่าปีก่อน อยู่ในอันดับ 4 เท่าเดิม ส่วนของประเทศไทยได้คะแนนเป็น 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากับปี 2562 ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 101 ใน 180 ซึ่งลดลงมาจากปี 2562 ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 99  หรือตกมา 2 อันดับ โดยมีประเทศที่ได้อันดับคะแนนเท่ากับประเทศไทยได้แก่ประเทศโคโซโว ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ประเทศปานามา และประเทศเปรู