ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์รายวัน) จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา