ประกาศผู้ชนะการเสนอราค เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา