ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

follow site ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

http://schoolings.org/access-bank-salary-structure-for-entry-level-staff-see-how-much-access-bank-pays/