ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

enter site ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล

go