ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง พนักงานขับรถยนต์