ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา