ีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ รวม 28 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา