ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องกระดาษใส่เอกสารสีน้ำตาลมีฝาในตัว) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

source link ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

http://metroumc.org/forum/thinking-inventory-critical