ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ สำหรับเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา