ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  1. ราคากลาง วัสดุสำนักงาน 55 รายการ

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา