ประกาศดัชนีรับรู้การทุจริต 2018 ไทย 36 คะแนน อยู่ที่ลำดับ 99 ของโลก

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2018 ปรากฏว่า 122 ประเทศ จาก 180 ประเทศทั่วโลกยังคงได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน และมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 43 คะแนน

สำหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง คือ เดนมาร์ก ด้วยคะแนน 87 คะแนน ตามมาด้วยนิวซีแลนด์ 87คะแนน  ฟินแลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ได้เท่ากันที่ 85 คะแนน และประเทศที่ได้อันดับรั้งท้ายได้แก่ ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเยเมน ได้ 14 คะแนนเท่ากัน ประเทศซูดานใต้และประเทศซีเรียได้ 13คะแนนเท่ากัน และประเทศโซมาเลียได้คะแนนอยู่ที่ 10 คะแนน

ส่วนในทวีปเอเชียนั้นประเทศที่มีอันดับสูงที่สุดได้แก่ประเทศสิงคโปร์ โดยทำได้คะแนน 85 คะแนน เท่าปีก่อน แต่อันดับเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ 4 จากอันดับที่ 6 ในปีที่ผ่านมา ส่วนของประเทศไทยได้ลดลง 1 คะแนนเป็น 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่งผลให้ลำดับลดลงมาอยู่ที่อันดับ 99 ใน 180 ลดลงมาจากอันดับในปี 2561 อยู่ 3 อันดับ โดยมีประเทศที่ได้อันดับคะแนนเท่ากับประเทศไทยได้แก่ ประเทศอัลแบเนีย ประเทศบาห์เรน ประเทศโคลอมเบีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศแทนซาเนีย