ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ เจาะได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แผ่น (๘๐ แกรม) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา