ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ๒ บานเปิด) จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา