ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา