รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน กันยายน 2561