ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา