ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าตึก