ประกาศ ยกเลิกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก