ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา