ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มและบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดี รายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย 50 ชุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา