ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา