ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทยชนิดผ้ามัน ขนาด 190*300 ซม.) จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา