จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ใน “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ