ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สติกเกอร์วันที่โครงการ และป้ายแบ็คดรอป (ฺBlackdrop) โครงอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเครือข่ายภาคประชาสังคม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา