ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทยชนิดผ้ามันแบบหนา) ขนาด 190*300 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา