ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา