ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้ารางยาว 5 ช่อง ความยาวสาย 4.50 เมตร) จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ