ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท. เขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ