สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

source เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก (คณะทำงานที่ 1) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) จำวน 4 โครงการ งบประมาณ 16 ล้านบาทได้แก่ จุดที่ 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกจุดที่ 2 โรงพยาบาลวังทอง จุดที่ 3 โรงพยาบาลเนินมะปราง และจุดที่ 4 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

get link

source url  

http://restaurantlemontagnole.com/?ntlem3o=Med-Orders-Tramadol  

go to link  

see url  

http://schoolings.org/lautech-admission-requirements-for-utme-direct-entry-candidates  

http://dev.williamwilsonphotography.co.uk/constructing-the-yellow-block-building/feed/  

http://esecforte.com/burp-suite-license-renewal-cost/  

Order Tramadol From India  

Tramadol Online Rx  

Buying Tramadol Online Reviews