รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะ เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค ๖

เมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  พันโท กรทิพย์  ดาโรจน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พันตำรวจเอก กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๖  พร้อมด้วยคณะ  เข้าพบ  นายสุรพล สนธยานนท์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ โดยมี นายวงศ์สถิตย์  แสงสุก  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  นายไพบูลย์  ศรีธูป ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตฯ และ นายพัลลภ  เลิศชนะเรืองฤทธิ์  เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตฯ  เข้าร่วมรับฟังด้วย  ณ ห้องประชุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก