หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนี้

 1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน / กล่าวหา ประจำเดือน ก.พ. 2563 จำนวน 160 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2563 รวม 37,760 คดี
 1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,817 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 12,159 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 10,128 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 1,095 คดี ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ 1,468 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 30,667 คดี
 1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการไต่สวนข้อเท็จจริง (วินิฉัยชี้มูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 671 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 133 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 110 คดี ยุติเรื่อง 369 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 1,313 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 288 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 185 คดี

ประกาศดัชนีรับรู้การทุจริต 2019 ไทย 36 อยู่ลำดับที่ 101

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2019 ปรากฏว่า 120 ประเทศ จาก 180 ประเทศทั่วโลกยังคงได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน และมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 43 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นอยู่ที่ 45 คะแนน

สำหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง คือ นิวซีแลนด์ และ เดนมาร์ก 87คะแนน  ฟินแลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ได้เท่ากันที่ 85 คะแนน และประเทศที่ได้อันดับรั้งท้ายได้แก่ ประเทศโซมาเลียได้ 9 คะแนน ประเทศซูดานใต้ได้ 12 คะแนน ประเทศซีเรียได้ 13คะแนน ประเทศเยเมนได้ 15 คะแนน และประเทศอัฟกานิสถานกับประเทศซูดานได้คะแนนอยู่ที่ 16 คะแนนเท่ากัน

ส่วนในทวีปเอเชียนั้นประเทศที่มีอันดับสูงที่สุดได้แก่ประเทศสิงคโปร์ โดยทำได้คะแนน 85 คะแนน เท่าปีก่อน อยู่ในอันดับ 4 เท่าเดิม ส่วนของประเทศไทยได้คะแนนเป็น 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากับปี 2562 ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 101 ใน 180 ซึ่งลดลงมาจากปี 2562 ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 99  หรือตกมา 2 อันดับ โดยมีประเทศที่ได้อันดับคะแนนเท่ากับประเทศไทยได้แก่ประเทศโคโซโว ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ประเทศปานามา และประเทศเปรู

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

 1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน / กล่าวหา ประจำเดือน ม.ค. 2563 จำนวน 206 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2563 รวม 37,600 คดี
 1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,727 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 11,677 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,404 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 10,072 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 1,078 คดี อื่นๆ (ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 51 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 30,009 คดี
 1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการไต่สวนข้อเท็จจริง (วินิฉัยชี้มูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 642 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 133 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 104 คดี ยุติเรื่อง 354 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 1,263 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 288 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 174 คดี

 

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

 1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ส.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 203 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2562 รวม 36,791 คดี
 2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,000 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,515 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,335 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,524 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 950 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 25,373 คดี
 3. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้  ผิดอาญาและวินัย 541 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 316 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 126 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 62 คดี  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 1,075 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 470 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 243 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 155 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 139 คดี

ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

              วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรพึงมีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ในการทำความดี และมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ผอ.ปปท.เขต ๖ ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. รวมถึงเรื่องของการให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓๐๐ คน

 

 

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 250 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ.2551 -2562 รวม 36,588 คดี
 1. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 4,880 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,376 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,322 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,522 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 940 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 25,088 คดี
 1. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 520 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 307 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 125 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 58 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 1,040 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 455 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 222 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 163 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 131 คดี

ผอ.ปปท. เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “ผู้นำเข้มแข็งร่วมแรงสร้างชาติ & รู้เท่าทันกันก่อนแก้” ภายใต้โครงการปรับกระบวนการคิดสุจริตยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗  ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๕ จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน             ทั้งนี้ ผอ.ปปท.เขต ๖ ได้ร่วมเสวนากับผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก (นายสุวิทย์  เปรื่องธรรมกุล) และผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (นายกนก  นมะหุต) ในประเด็นนโยบายการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บทบาทหน้าที่และข้อตรวจพบ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ สัมพันธภาพและความแตกต่างระหว่าง ป.ป.ช.และ ป.ป.ท. รวมถึงกรณีศึกษาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งการป้องกันการผิดพลาดในระบบราชการ กับการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดทัศนคติและตระหนักในคุณค่าความเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรตามภารกิจงานที่รับผิดชอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ณ โรงแรมเรือนแพ  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก