ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

        วันนี้ วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ   เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต ๖  และข้าราชการสำนักงาน ปปท. เขต ๖ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน๑๒๐ ต้น และนำมาประดับตกแต่งหน้าสำนักงาน ปปท.เขต๖ เพื่อให้ออกดอกบานทันช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ปปท .เขต ๖ จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงาน ปปท. เขต ๖  จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่       พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยมี พ.ต.อ. กษิดิศ   เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต ๖ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ พุทธมณฑล               เฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยช

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ปปท.เขต 6 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) 61

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)