ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ cc ออโต้) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ๑๒๐ cc ออโต้) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางรถจักรยานยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี ๕๕ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)