:: นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประทุษกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมาตรฐานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันการทุจริต    :: โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก    :: โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ จังหวัดกำแพงเพชร    :: CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017    :: ผอ.ปปท. เขต ๖ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน