:: รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
:: รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
:: ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
:: รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
:: ผอ.ปปท. เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

  • การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.



    The ideal strategy to measure the Happiness and Education Statistics for Egypt Military Spouse is by way of Freedom of Details Laws (FOL) that state any document, which contains the government, private or public organizations, as well as any institution of greater finding out can be requested. The Freedom of Data laws are compulsory for each and every nation that is definitely part in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The Freedom of Details laws do not only cover educational statistics but additionally the Happiness and Education Statistics for Egypt Military Spouse as well. Education statistics for Latvia essay writers could be discovered on the web site with the United Nations’ Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) which also collect the Happiness and Education Statistics for Latvia and information and facts associated with the exact same.

    class=”img-YoutubeGallery chr-size-s-thumb” alt=”การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.” title=”การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.”>

Veja Mais

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 15 รายการ จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือรอบระยะ ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)